Franz Kafka ako jedinečný autor

Franz Kafka patrí medzi najväčšie skvosty svetovej literatúry. Svojou tvorbou a taktiež svojím životom priniesol mnoho otázok. Ako autor nepatril do žiadneho literárneho smeru ani nebol predstaviteľom žiadnej avantgardy, napriek tomu nebolo filozofického, politického, alebo náboženského smeru 20. storočia, ktorý by sa ho nedotkol. Bol však v prvom rade majstrom grotesky, aranžovania, predvádzania situácií bez zbytočného psychologizovania. Dokázal výborne popísať obavy zo zbyrokratizovanej civilizácie. Bol jedným z prvých autorov, ktorí odkryli pocity úzkosti, osamotenia, odsúdenia a absurdity, jedným zo zakladateľov existencializmu. Samota bola pre neho potrebná, no na druhej strane ho robila zúfalým. Vedel perfektne svoje obavy a úzkosť pretvoriť do brilantnej literárnej podoby. Taktiež bol majstrom alineácie-filozofia ľudského odcudzenia, pravdepodobne preto, že sám vo svojom živote sa tak cítil.

Od mnohých iných autorov tej doby sa líšil najmä svojím životom, od ktorého sa odvíjala aj jeho tvorba. To značí o jeho silne autobiografickej tvorbe. Jeho životu chýbala ustavičná zmena, kým ostatní autori cestovali, Kafka sa takmer po celý svoj život nepohol z Prahy. Rovnako mu chýbali stretnutia z veľkými kolegami. Bol síce čitateľom mnohých veľkých autorov, nikdy však nezažil bezprostredný literárny rozhovor. Toto všetko spôsobila jeho povaha a život, bol veľmi tichý, neambiciózny, sebakritický. Svoje rukopisy posielal nakladateľstvu alebo časopisom len na vyzvanie. Priateľov mal veľmi málo. Literárnej činnosti sa venoval len popri svojej úradníckej práci, ale bola pre neho veľkou a jedinou túžbou. Próza tohto pražského žida, napísaná mimo úradných hodín, v posledných desaťročiach obletela celý svet získala uznanie ako si zaslúži.