Tvorba

 

Za Kafkovu literárnu tvorbu vďačíme predovšetkým jeho najlepšiemu priateľovi Maxovi Brodovi, ktorý neposlúchol Kafkovu poslednú prosbu spáliť všetky jeho neprečítané rukopisy. Práve preto dnes môžeme čítať literárnu tvorbu takého autora akým je Franz Kafka.
         Jeho tvorba obsahuje kratšie poviedkové prózy, z toho množstva fragmentov, tri nedokončené romány, denníky a korešpondenciu. Pri Kafkovej tvorbe môžeme hovoriť o Rovnici diela a života. Všetko, čo vo svojom živote prežil a všetky pocity preniesol do svojej literatúry. Jeho knihy odrážajú duševnú rozpoltenosť, sociálnu, národnostnú a rasovú odlišnosť, ktorou trpel, ale nedokázal ju riešiť. Taktiež trpel pocitmi vyradenosti, izolovanosti, túžbou dosiahnuť niečo, čo nikdy nebol schopný. Odzrkadľuje svoje vlastné problémy a prenáša ich na svoje postavy (nespavosť, nechuť do jedla, Premena).
         Hlavnými obrazmi tvorby sú rozpad, stroskotanie, kríza spoločnosti, ľudia, ktorí nenachádzajú oporu, odcudzenie človeka a tieto témy Kafka spracoval nadčasovo. Využíval absurditu a mystickosť, prelínal podrobnú realitu s fantáziou, snovosťou. Do literatúry 20. storočia priniesol nový filozofický smer-existencializmus-myšlienkový smer, ktorý sa zaoberá bytím človeka, ľudskou osobnosťou vo vzťahu k spoločnosti. Inšpirovali sa ním aj smery ako expresionizmus, surrealizmus a vznik absurdnej drámy.
         Do Kafkovej románovej tvorby patria diela Nezvestný (Amerika) (1912-1914), Proces (1914-1915), Zámok (1922). Tieto romány nazval Max Brod podľa ústredného motívu „trilógiou samoty“.
         Amerika: Hlavný hrdina Karol Krossman je poslaný rodičmi do Ameriky , kvôli pomeru so slúžkou. Ďalej je vykreslený jeho život a zážitky v Amerike. Hlavnou tematikou je obraz modernej doby videný očami dospievajúceho chlapca, pocit ohrozenia obyčajného človeka neľudskými spoločenskými vzťahmi. Obavy z modernej doby sú dnes také aktuálne ako boli v čase vzniku románu.
         Proces: Hrdinom je bankový úradník Jozef K. , ktorého prekvapia v deň jeho tridsiatych narodenín dvaja neznámi muži. Je obvinený a začal sa proti nemu súdny proces. Jozef K. sa usiluje o ukončenie nezmyselného procesu, pretože ho súdia pre nevyslovené obvinenie. Súdny proces však pokračuje ďalej. Cesta za pravdou sa pre neho stane nočnou morou. Toto dielo je otázkou ľudského bytia a etickou otázkou ľudskej viny. Je to najznámejší Kafkov román.
         Zámok: Zememerač K. hľadá cestu na zámok, prezentovaný úradníkmi, no zámok sa ani nepribližuje ani nevzďaľuje. Hlavnou snahou hrdinu je dostať povolenie k pobytu a vykonávaniu svojej práce. Hlavným „labyrintom“ je zámok, do ktorého sa nikdy nedostane.
 
Je to román o nemožnosti dospieť k cieľu a je plný čierneho humoru. Cieľ-zámok je vlastne fatamorgána, ktorú nemožno dosiahnuť.
Zbierky próz, ktoré boli vydané ešte za Kafkovho života sú Rozjímanie (18 próz), Vidiecky lekár, Majster Hladovky a poviedka V Trestaneckej kolónii.
Jednou z poviedok, ktorá bola vydaná za Kafkovho života a získala si dokonca aj priazeň kritikov bola Premena (1913). No Kafka aj napriek tomu mal veľké výhrady k tejto poviedke. Úplnú spokojnosť dal najavo málokedy, napr. pri diele Ortieľ. Preto musel Brod v mnohých prípadoch s Kafkom o vydanie zápasiť.
O osobnosti autora veľa prezrádzajú jeho Denníky, Aforizmy, Listy Milene, Listy Ottle, Dopisy Felícii, Listy rodičom. Najväčším Kafkovým autobiografickým textom, je vyznanie otcovi plné bolesti z ich vzťahu-List otcovi.
Väčšia časť Kafkovej nevydanej tvorby sa zachovala v rodine a po jeho smrti bola odovzdaná Maxovi Brodovi. Niektoré rukopisy mal už Brod skôr, niektoré mu dala Milena Jesenská, niektoré ostali rodičom, iné Dore Diamantovej. Max Brod sa snažil vydať všetku Kafkovu tvorbu a sprostredkovať celému svetu jeho literatúru.