Zoznam použitej literatúry

 

1.Kafka, Franz:Proměna.Praha, Primus, 1990.
2.Wabenbach, Klaus: Franz Kafka, Praha, Mladá fronta, 1993.